Enter Title Minimize

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2552)
บันทึกจากผู้อำนวยการ
เกร็ดความรู้ไอที ข่าวและกิจกรรม
นานาสารพัน
การควบคุมทราฟฟิก (Traffic Control)
การบำรุงรักษา PC และโปรแกรมใหม่
แนะนำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโฉมใหม่
ก้าวต่อไปของ SOT2 Faculty Mentor
สถิติงานบริการ

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2552)
บันทึกจากผู้อำนวยการ
ข่าวและกิจกรรม
บทความพิเศษ “แนวทางการจัดทำ SOT2 Faculty Mentor Program”
เกร็ดความรู้ไอที ตอน 26 : เทคนิคการสำรองข้อมูล
นานาสารพัน

 

 

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2552)
บันทึกจากผู้อำนวยการ
ข่าวและกิจกรรม
บทความพิเศษ “SOT2 Faculty Mentor Program”
เกร็ดความรู้ไอที ตอน 25 : 6 Tools for Netbook
นานาสารพัน

 

 

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2550)
บันทึกจากผู้อำนวยการ
ข่าวและกิจกรรม
เกร็ดความรู้ไอที ตอน 4 : ไวรัสวายร้าย
บทความพิเศษ “การตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2550”
นานาสารพัน

 

 

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กันยายน-ตุลาคม 2545)
บันทึกจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายบัวศรีแบบ Gigabit
02-7000-114 บริการโมเด็มโฉมใหม่
การให้บริการรูปแบบใหม่
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
Microsoft Excel กับงานสำนักงาน
Course Publisher เวอร์ชั่นใหม่
ข่าวกิจกรรมและบริการสำนักคอมพิวเตอร์

 

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2545)
บันทึกจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
SWU Web Mail
แนวคิดในการออกแบบฐานข้อมูลด้วย MS-Access
การบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
SOT: มศว ปค.003 ออนไลน์
การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge)
มาประกาศ Course Syllabus ผ่านเน็ตกันเถอะ
ข่าวกิจกรรมและบริการสำนักคอมพิวเตอร์

 

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มีนาคม-เมษายน 2545)
บันทึกจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครือข่ายบัวศรี
SUPREME 95 สู่ SUPREME 2002
รูปแบบใหม่ของงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Srinakharinwirot Online Teaching & Learning
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกับงานสำนักงาน
มา Google กันเถอะ
ข่าวกิจกรรมและบริการสำนักคอมพิวเตอร์

 


 About Minimize

Copyright © 2010 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.